FAQ

Kan ik op de geopende pensioenspaarrekening zelf bedragen op storten en afhalen? Hoe werkt een en ander precies?

Voor de opbouw van uw pensioenkapitaal wordt door het pensioenfonds voor u een individuele pensioenspaarrekening geopend bij ABN AMRO Pension Services.

Het pensioenfonds maakt de premies over naar deze rekening. Het is een geblokkeerde rekening. U kunt niet zelf bedragen overmaken naar deze rekening of bedragen daarvan afhalen.

Het kapitaal kan alleen van de pensioenspaarrekening worden gehaald:

  1. Als u een pensioen aankoopt op pensioendatum
  2. Als u bij een andere werkgever gaat werken en het opgebouwde kapitaal meeneemt naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever.

Kan ik mijn opgebouwde kapitaal in een beschikbare premie regeling opnemen voor privé uitgaven, bijvoorbeeld aankoop van een huis?

Neen, het opgebouwde kapitaal is juridisch eigendom van het pensioenfonds en kan uitsluitend gebruikt worden voor de aankoop van een pensioen op de pensioendatum.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde kapitaal als ik ontslag neem bij mijn werkgever?

De opbouw van uw pensioenregeling stopt. U wordt een zogenaamde slaper bij het pensioenfonds. Bij uw nieuwe werkgever kunt u informatie krijgen over de daar geldende pensioenregeling.

Voor een eventuele overdracht van het bij ABN AMRO Pension Services opgebouwde pensioenkapitaal dient u in overleg te treden met het pensioenfonds. Let op: overdracht kan binnen 6 maanden na in diensttreding bij uw nieuwe werkgever.

Wat moet ik doen als ik mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt ben en niet kan inloggen op de website van Pension Services?

Voor informatie over uw gebruikersnaam kunt u bellen met onze helpdesk Pension Services bereikbaar onder nummer 020-6298810 en daar uw gebruikersnaam opvragen. Indien u een nieuw wachtwoord wilt aanvragen dient u dit aan te geven in het inlog scherm. U krijgt dan binnen enkele dagen een nieuw wachtwoord per post toegestuurd.

Hoe wijzig ik mijn beleggersprofiel?

Op de ABN AMRO Pension Services web site kunt u uw beleggersprofiel online wijzigen. Uw verzoek tot wijziging wordt dan zo spoedig mogelijk verwerkt. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. U kunt via deze toepassing alleen een bestand beleggersprofiel wijzigen en geen nieuw profiel maken.

Wat is de portefeuille-analyse?

De portefeuille-analyse geeft aan hoe de samenstelling van het depot zich verhoudt tot het door u gekozen beleggersprofiel. Dit beleggersprofiel is een risico-inschatting die u zelf kunt maken op basis van door ABN AMRO opgestelde profielen.

Wat zijn de 4 assetcategorieën?

  1. Aandelen
  2. Obligaties
  3. Alternatieve beleggingen
  4. Liquiditeiten

Mijn portefeuille en mijn beleggersprofiel wijken af. Wat nu?

Wijkt uw beleggersprofiel af van de daadwerkelijke samenstelling van uw portefeuille, dan komt deze laatste niet meer overeen met uw beleggersdoelstellingen zoals u die aan ABN AMRO kenbaar hebt gemaakt.

Uiteraard kunt u zelf bepalen of dit ligt aan uw portefeuille of aan het indertijd gekozen beleggersprofiel. U kunt drie dingen doen:

  1. Uw portefeuille aanpassen aan uw profiel.
  2. Uw profiel aanpassen.
  3. De afwijking laten bestaan.

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

Uw verhuizing geeft u door aan uw werkgever. Uw werkgever geeft de adreswijziging door aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds informeert ABN AMRO Pension Services.

Ik wil de tenaamstelling van de pensioenspaarrekening wijzigingen, kan dit?

Neen, U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de tenaamstelling van de pensioenspaarrekening. Alleen op verzoek van het pensioenfonds zal ABN AMRO Pension Services een tenaamstelling wijzigen. De pensioenspaarrekenig zal altijd op naam van de werknemer gesteld worden en niet op twee namen (bijv. de heer en/of mevrouw).

© ABN AMRO Pension Services 3.6.2